Ondernemingsrecht

advocaat internationaal ondernemingsrecht
Onze ondernemingsrechtelijke praktijk bestaat zowel uit een Adviespraktijk als een Procespraktijk. Onze diensten verlenen we aan MKB, Horeca en Internationaal Bedrijfsleven.

Ondernemingsrecht is niet te beschouwen als een afgebakend rechtsgebied. De juridische aspecten van het ondernemerschap beslaan meerdere specialismen. Ons team van deskundige advocaten heeft de meest relevante specialismen op het gebied van ondernemingsrecht in haar midden. Zo zullen we bij een advies omtrent de structuur van uw vennootschap vaak eveneens arbeidsrechtelijke aspecten screenen. Bij internationaal opererende ondernemingen komt daarbij vaak een stuk Vreemdelingenrecht aan te pas, overigens eveneens een van de andere speerpunten van onze advocatenpraktijk. Wanneer we optreden als advocaat in een aandeelhoudersgeschil, komen naast het vennootschapsrecht onvermijdelijk ook de andere juridische disciplines aan de orde.

Als cliënt heeft u het meeste profijt van onze deskundigheid en ervaring indien u ons in een vroeg stadium betrekt bij het opzetten en structureren van uw onderneming, de opstart van een nieuw project, het vormgeven van vennootschap statuten of het opstellen van contracten. Met een gedegen bedrijfsstructuur en deskundig opgestelde contracten – zoals bijvoorbeeld arbeidscontracten, huurcontracten bedrijfsruimte en samenwerkingscontracten – is de kans dat u met uw bedrijf in een kostbare juridische procedure verzeild geraakt te minimaliseren.

Adequate advisering in een vroeg stadium zorgt er bovendien voor dat wanneer het wel aankomt op een procedure, de procespositie bij voorbaat sterker is.

Ondernemen is vooruit zien. Dat geldt eens te meer voor de juridische structuur waarbinnen dit ondernemen gebeurt, met name gelet op de complexiteit van de Nederlandse wetten en regelgeving waar u hoe dan ook mee te maken krijgt. Met ons team heeft u ook op het gebied van Ondernemingsrecht een betrouwbare partner voor zowel advisering bij de opstart van projecten zoals een Bedrijfsovername als bij het procederen wanneer dat nodigt blijkt.

Omdat procederen voor uw onderneming kostbaar kan zijn, denken we te allen tijde met u mee wat betreft de proceseconomie. Ook daarin wilt u immers een zakelijk verantwoorde keuze.

Onze expertises op het gebied van het ondernemingsrecht:

  • Vennootschapsrecht (oprichting en ontbinding), Aandeelhoudersgeschil
  • Civiele procedures (Corporate Litigation)
  • Contractenrecht
  • Business Investment / Business Immigration
  • Insolventie en Faillissement
  • Bedrijfseconomisch Strafrecht