Schuldsanering WSNP-advocaten

bij politierechter voorkomenWSNP aanvraag geweigerd? Wij gaan in beroep!
lees meer  >>>
wsnp advocatenWSNP voortijdig beëindigd? Hoger Beroep WSNP !
lees meer  >>>
schuldsanering wsnpEinde WSNP en toch geen schone lei, wat nu?
lees meer  >>>
wsnp en bewindvoerderConflict met bewindvoerder? Wij helpen!
lees meer  >>>

 

UIT DE WSNP GEZET ?  HIER DIRECT HOGER BEROEP AANVRAGEN

of bel ons nu voor GRATIS INTAKE  010 425 7800

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) / Advocaat WSNP

Schulden kunnen zo hoog oplopen dat u in een uitzichtloze situatie belandt. In het uiterste geval kan dat er toe leiden dat uw faillissement wordt aangevraagd. De wet heeft echter ook voorzien in een hulpverleningstraject: de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, afgekort: WSNP. Voor het aanvragen van WSNP heeft u geen advocaat nodig.

WSNP aanvragen

De WSNP schuldhulpverlening kan worden aangevraagd bij Sociale Zaken bij de Gemeente waar u ingeschreven staat. De Rechtbank beslist of u mag worden toegelaten. Bij afwijzing van de WSNP kan een WSNP-advocaat hiertegen hoger beroep instellen.

Toewijzing bewindvoerder

In het WSNP-traject krijgt u een bewindvoerder toegewezen, onder wiens leiding uw financiën op orde zullen worden gemaakt.

Het traject van schuldsanering van de WSNP is erg zwaar door de strenge regels waar de ‘saniet’ zich aan dient te houden en de geringe financiële vrijheid die daarbij overblijft.

Conflict met bewindvoerder

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een conflict ontstaat tussen de cliënt en de bewindvoerder. De bewindvoerder kan in dergelijke gevallen vorderen dat het WSNP-traject wordt beëindigd. De Rechtbank zal hierover oordelen. Dit noemt men een tussentijdse beëindiging. Tegen een vonnis tot tussentijdse beëindiging kan hoger beroep worden ingesteld door een advocaat gespecialiseerd in WSNP.

Hoger Beroep WSNP alleen door advocaat

Let op: in WSNP procedures gelden hele korte termijnen! De termijn voor hoger beroep is slechts 8 dagen. Neem dus zo snel mogelijk contact op met een van onze WSNP-advocaten!

Kosten rechtsbijstand advocaat WSNP gedekt

De kosten voor rechtsbijstand door onze advocaten in WSNP-zaken wordt gedekt door de Raad voor Rechtsbijstand. Wij vragen daarvoor voor u een “Toevoeging” aan. U moet daarbij hooguit een ‘eigen bijdrage’ van €143,- betalen. Maar ook dat bedrag wordt in veel gevallen door de Gemeente vergoed.

Contact opnemen met een van onze specialisten kost niets. Bel: 010 425 7800 of laat ons zelf contact met u opnemen via het contactformulier.

Waarom schakelt u in geval van problemen in uw WSNP-traject of Hoger Beroep WSNP een WSNP-advocaat van Koevoets Advocaten in:

  • Wij werken landelijk. Het maakt niet uit bij welke Rechtbank in Nederland uw zitting is. Ook kunnen wij een afspraak inplannen bij u in de buurt.
  • Wij zorgen ervoor dat de Raad voor Rechtsbijstand uw advocaatkosten betaalt. In veel gevallen is er zelfs nog een oplossing voor de € 143,- eigen bijdrage
  • U bent er zeker van dat u geholpen wordt door een specialist. Onze advocaten behandelen wekelijks WSNP-zaken en hebben een jarenlange ervaring in dit soort zaken.