Ondernemingsstrafrecht

Strafrechtadvocaat voor bedrijf, bestuurder of ondernemer

advocaat ondernemers strafrechtBij strafrecht wordt doorgaans in de eerste plaats gedacht aan berechting van strafbare feiten die zijn gepleegd in de privésfeer. Het strafrecht wordt echter ook steeds vaker toegepast ten aanzien van bedrijfsmatig handelen.

In oude leerboeken werd nog al eens gesproken over ‘witte boorden criminaliteit’. Dit is een inmiddels gedateerde aanduiding voor het bedrijfsjuridisch strafrecht of ondernemingsstrafrecht.

Ten aanzien van strafzaken waar ondernemingen bij zijn betrokken, zijn 2 situaties te onderscheiden:

  1. Het bedrijf zelf (de rechtspersoon) is als verdachte aangemerkt.
  2. De bestuurder of eigenaar van het bedrijf is verdachte.

Ondernemingsstrafrecht: Vaak FIOD / SIOD strafzaken

Gevallen waarin een bedrijf als verdachte wordt aangemerkt zijn doorgaans gerelateerd aan onderzoeken die door de FIOD / SIOD zijn uitgevoerd en sprake is van verdenking van het opzettelijk te weinig belasting betalen of onjuiste belastingaangiften doen.

Milieudelicten als basis van vervolging

Ook overtreding van de milieuwetgeving kan er toe leiden dat een bedrijf verdacht wordt van het plegen van een economisch delict.

Bestuurder of directie onderneming strafrechtelijk vervolgd

Het Openbaar Ministerie kan er in geval van verdenking van bedrijfsmatig gepleegde delicten te allen tijde voor kiezen om (eveneens) de bestuurder van de onderneming danwel de feitelijk leidinggevende persoonlijk te vervolgen.

Heeft u te maken met een strafrechtelijke vervolging? Neem dan contact op met Mr. Koevoets:

Bel direct:  010 425 7800
Of ga naar contactpagina

De ondernemer als verdachte

Wanneer u als ondernemer als verdachte wordt aangemerkt, zijn er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden.

In de eerste plaats kan Justitie dezelfde bevoegdheden toepassen als ten aanzien van iedere andere verdachte. Dat wil zeggen u kunt aan een strafrechtelijk verhoor worden onderworpen en er kan in dat kader ook voorarrest worden toegepast. Indien de zaak wordt aangebracht voor de rechter, dan zal dat de strafrechter zijn. De strafrechter kan ook in geval van fiscale delicten en milieudelicten – naast hoge geldboetes – gevangenisstraffen opleggen.

Indien u verdachte bent in een fraudezaak of fiscale strafzaak, heeft u enerzijds de rechten die iedere verdachte heeft. Een belangrijk recht is dat u niet gedwongen kan worden om mee te werken aan uw eigen veroordeling. In dat kader heeft u te allen tijde een zwijgrecht. Anderzijds heeft u naar de fiscus toe wel een inlichtingenplicht. Het zwijgrecht en de inlichtingenplicht kunnen derhalve op gespannen voet met elkaar staan. Soms is niet duidelijk waar het ene recht ophoudt en de andere verplichting begint.

In geval van verdenking van strafbare feiten gepleegd door uw onderneming of in uw onderneming is het raadzaam om een deskundig advocaat in te schakelen.

Bijstand van een ervaren strafrechtadvocaat voor bedrijven en ondernemers

Wanneer u als bedrijf, bestuurder of ondernemer vervolgd wordt in een strafrechtelijke zaak is het belangrijk om de juiste juridische bijstand in te huren. Vaak zijn deze zaken complex en spelen er diverse kwesties op de scheidslijn van het bedrijfsmatige en bestuurlijke- of ondernemersbelang. Mr. Koevoets is een ervaren strafrechtadvocaat, waarbij hij met regelmaat ondernemers en onderneming bij staat wanneer deze verdacht zijn van strafbare feiten.

BEL ONS DIRECT OF GA NAAR CONTACTPAGINA

Tel: +31 10 425 7800 (NL + ENG)
Tel: +31 10 800 8000 (Chinese)