Hoger beroep en cassatie

Hoger beroep en cassatieberoep

beroep bij hoge raadDe strafrechtelijke procedure kent in Nederland 2 feitelijke instanties en een cassatieprocedure.

De eerste aanleg vindt plaats bij de Rechtbank (Politierechter of Meervoudige Kamer),

Nieuwe procedure bij hoger beroep

In hoger beroep krijgt de verdachte een geheel nieuwe procedure. De zaak wordt door het Hof  als het ware opnieuw berecht.
In strafzaken in hoger beroep is het, in tegenstelling tot de eerste aanleg, van groot belang dat eveneens wordt geanticipeerd op een eventuele cassatieprocedure bij de Hoge Raad.

In geval men het niet eens is met de uitspraak (“arrest”) van het Gerechtshof, dan kan binnen 14 dagen cassatieberoep worden aangetekend bij de Hoge Raad. De kansen van een eventueel cassatieberoep hangen echter in de meeste gevallen volledig af van hetgeen de raadsman in hoger beroep naar voren heeft gebracht en hoe hij dat heeft gemotiveerd.

Anders gezegd: een te zwakke verdediging van een strafzaak in hoger beroep is doorgaans niet te ‘repareren’ door een cassatieadvocaat.

Mr. Koevoets is deskundig en ervaren in het behandelen van strafzaken in hoger beroep. Daarnaast is mr. Koevoets cassatieadvocaat bij de Hoge Raad en lid van de VCAS (Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken).

Heeft u te maken met een strafrechtelijke vervolging? Neem dan contact op met Mr. Koevoets:

Bel direct: 010 425 7800
Of ga naar contactpagina

Cassatie strafzaken bij de Hoge Raad

Cassatie in strafzaken is een bijzonder specialisme. Mr. Koevoets is cassatieadvocaat in strafzaken bij de Hoge Raad der Nederlanden.

De cassatieprocedure verloopt schriftelijk. Behoudens uitzonderlijke gevallen wordt de zaak derhalve niet mondeling ‘bepleit’ bij de Hoge Raad.

60 dagen voor cassatieschriftuur

Wilt u cassatie instellen tegen een arrest van het Gerechtshof of heeft u dat zelf al gedaan? Let dan op het navolgende.

Zodra de stukken door de griffie van de Hoge Raad zijn ontvangen, krijgt u een zogenaamde aanzegging. Na deze aanzegging dient binnen 60 dagen door middel van een advocaat een cassatieschriftuur ingediend te worden. Let op: indien niet binnen deze 60 dagen een cassatieschriftuur is ingediend, dan zal het cassatieberoep niet-ontvankelijk worden verklaard.

BEL ONS DIRECT OF GA NAAR CONTACTPAGINA

Tel: +31 10 425 7800 (NL + ENG)
Tel: +31 10 800 8000 (Chinese)