NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Schuldsanering WSNP-advocaten

> WSNP

UIT DE WSNP GEZET ?  HIER DIRECT HOGER BEROEP AANVRAGEN


Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) / Advocaat WSNP
Schulden kunnen zo hoog oplopen dat u in een uitzichtloze situatie belandt. In het uiterste geval kan dat er toe leiden dat uw faillissement wordt aangevraagd. De wet heeft echter ook voorzien in een hulpverleningstraject: de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, afgekort: WSNP. Voor het aanvragen van WSNP heeft u geen advocaat nodig.

WSNP aanvragen
De WSNP schuldhulpverlening kan worden aangevraagd bij Sociale Zaken bij de Gemeente waar u ingeschreven staat. De Rechtbank beslist of u mag worden toegelaten. Bij afwijzing van de WSNP kan een WSNP-advocaat hiertegen hoger beroep instellen.

Neem contact op


Toewijzing bewindvoerder

In het WSNP-traject krijgt u een bewindvoerder toegewezen, onder wiens leiding uw financiën op orde zullen worden gemaakt.

Het traject van schuldsanering van de WSNP is erg zwaar door de strenge regels waar de ‘saniet’ zich aan dient te houden en de geringe financiële vrijheid die daarbij overblijft.

Conflict met bewindvoerder

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een conflict ontstaat tussen de cliënt en de bewindvoerder. De bewindvoerder kan in dergelijke gevallen vorderen dat het WSNP-traject wordt beëindigd. De Rechtbank zal hierover oordelen. Dit noemt men een tussentijdse beëindiging. Tegen een vonnis tot tussentijdse beëindiging kan hoger beroep worden ingesteld door een advocaat gespecialiseerd in WSNP.

/upload/images/voorkomen-bij-politierechter.jpg

WSNP aanvraag geweigerd? Wij gaan in beroep!

Lees meer

/upload/images/mijn-wsnp-wordt-beeindigd.jpg

WSNP voortijdig beëindigd? Hoger Beroep WSNP!

Lees meer

/upload/images/geen-schone-lei.jpg

Einde WSNP en toch geen schone lei, wat nu?

Lees meer

/upload/images/conflict-met-bewindvoerder.jpg

Conflict met bewindvoerder? Wij helpen!

Lees meer