NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Conflict met Bewindvoerder

> > Conflict met Bewindvoerder

Conflict met bewindvoerder kan WSNP traject in gevaar brengen

Omdat het WSNP-traject zo zwaar is, u zich aan tal van regels moet houden en u een beperkte financiële zelfbeschikking overhoudt, kunnen de spanningen soms oplopen. We zien regelmatig dat er conflicten ontstaan tussen onze cliënten en hun bewindvoerders. In veel gevallen ligt de oorzaak van het conflict in een gebrekkige communicatie.

Tussentijdse beëindiging WSNP na conflict bewindvoerder

Een conflict met de bewindvoerder in het WSNP-traject is niet zonder gevaar. Wanneer de bewindvoerder meent dat u zich niet houdt aan de regels of onvoldoende communiceert, dan kan dat leiden tot een tussentijdse beëindiging van de schuldsanering. Ook hier geldt: Een dergelijke situatie kan beter voorkomen worden dan dat we dit op een zitting moeten proberen te ‘genezen’.

Ook de bewindvoerder kan de oorzaak van het WSNP conflict zijn

Over het algemeen zijn bewindvoerders professionele partijen die hun kennis inzetten om het WSNP-traject tot een goed einde te brengen. In de praktijk zien wij echter ook dat bewindvoerders fouten maken of zelf de oorzaak vormen dat de communicatie niet loopt zoals het zou moeten.

“De bewindvoerder blijft me dwarszitten!”

Ook indien u een conflict heeft met uw bewindvoerder en dit dreigt te escaleren, kunnen wij u van advies voorzien. Dit geldt ook voor het geval u het idee heeft dat de bewindvoerder aanstuurt op een tussentijdse beëindiging van het WSNP-traject.