NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Mijn WSNP wordt beëindigd

> > Mijn WSNP wordt beëindigd

Voorkom een tussentijdse beëindiging WSNP

Een tussentijdse beëindiging heeft altijd grote gevolgen voor u. Het betekent dat alle moeite die u tot nu toe heeft gedaan in het WSNP-traject voor niets is geweest en u opnieuw met al uw schuldeisers wordt geconfronteerd.

Maar er is nog een belangrijk punt: Wanneer uw WSNP wordt beëindigd, dan wordt u de eerstkomende 10 jaar niet meer opnieuw toegelaten.

Beëindiging WSNP via Rechtbank

In het geval uw bewindvoerder vindt dat uw Schuldsanering moet worden beëindigd, dan zal er altijd een zitting plaatsvinden bij de Rechtbank.

Voor een dergelijke zitting is van belang:

  • Verschijnt u altijd op de zitting! U kunt dan uw zijde van het verhaal uitleggen aan de rechter. De rechter hoort dan niet enkel de versie van uw bewindvoerder
  • Laat u ter zitting bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. U heeft daar recht op en de kosten daarvan worden gedekt door de Raad voor Rechtsbijstand.

Moet u op een zitting verschijnen?

Neem contact op

GRATIS INTAKEGESPREK