NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

WSNP Aanvraag Geweigerd

> > WSNP Aanvraag Geweigerd

Wanneer de Rechtbank uw WSNP aanvraag afwijst

De Gemeente bereidt uw WSNP-aanvraag voor. Maar het uiteindelijke oordeel of u wordt toegelaten, wordt gegeven door de Rechtbank.

Let op: de Rechtbank kan een aanvraag WSNP ook afwijzen. Een veelvoorkomende reden waarom de Rechtbank de toelating tot de WSNP weigert is dat de Rechtbank vindt dat de schulden “niet te goeder trouw” zijn ontstaan.

“Ik ben het niet eens met de weigering toelating tot de WSNP!”


Neem contact op


In beroep gaan tegen afwijzing WSNP

U kunt hiertegen binnen 8 dagen in hoger beroep gaan. Onze advocaten hebben regelmatig procedures gevoerd in hoger beroep, waarbij onze cliënten alsnog werden toegelaten. Of u wel of niet ‘te goeder trouw’ bent, is immers vatbaar voor discussie. Onze advocaten zullen altijd naar uw belang kijken en de feiten in uw voordeel uitleggen aan de rechter.