NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Strafrecht & Cassatie in strafzaken

> Strafrecht
criminal

Strafrecht

20 jaar ervaring in Strafzaken en Cassatie in Strafzaken

Strafrecht: 20.000 mensen per jaar worden in voorlopige hechtenis geplaatst in Nederland. Weinigen onder ons houden er op voorhand rekening mee ooit een strafrecht advocaat nodig te hebben. Het Openbaar Ministerie en/of Politie kan zich van het ene op het andere moment tegen u of uw naaste familieleden keren, met meestal ingrijpende gevolgen. Heeft u te maken met een strafrechtelijke vervolging? Dan kiest u voor de beste (cassatie)strafrechtadvocaat in Rotterdam

Bel direct: 010 425 7800

Of ga naar de contactpagina

Een strafrechtelijke vervolging kan voortvloeien uit een conflict in de privésfeer, een administratieve fout of soms simpelweg een autorit en een verkeerssituatie. Het strafrecht laat zich dan vaak hard voelen in uw persoonlijk leven. Het strafrecht valt onder het particulier recht maar ook wanneer u bedrijfsmatig handelt loopt u het risico om ongewild of onbedoeld met het strafrecht in aanraking te komen. Denk aan het (onbedoeld) niet-beschikken over vereiste vergunningen of het doen van een onjuiste belastingaangifte. In al die gevallen heeft u een strafrecht advocaat nodig.

Koevoets Advocaten te Rotterdam heeft sinds de oprichting van het kantoor in 2000 een reputatie hoog te houden wat betreft haar expertise en zeer ruime ervaring op het gebied van het strafrecht. Mr. Koevoets staat bekend om zijn krachtige en deskundige optreden in strafzaken.

Mr. Robert Koevoets treedt vanaf 1997 op als strafrecht advocaat, onder andere op het gebied van:

 • Cassatie strafzaken bij de Hoge Raad
 • Politierechter
 • strafzaken gerelateerd aan Vreemdelingenwetgeving en Mensenhandel
 • (Omvangrijke) Opiumwetzaken
 • (Omvangrijke) Fraudezaken
 • Verkeersdelicten
 • Strafzaken m.b.t. levens- en geweldsdelicten
 • Strafzaken m.b.t. vermogensdelicten
 • Uitleveringszaken
 • Overleveringszaken (Europees Overleveringsverdrag)
 • Bedrijfseconomische strafzaken
 • Strafzaken op het gebied van Milieuwetgeving

Cassatie strafzaken Hoge Raad

Een bijzonder specialisme van mr. Robert Koevoets betreft cassatie bij de Hoge Raad in strafzaken. Mr Koevoets is lid van de VCAS (Vereniging van Cassatie Advocaten in Strafzaken). Cassatie is een procedure die, in tegenstelling tot de strafzaak in eerste aanleg of in hoger beroep, doorgaans volledig schriftelijk verloopt.

Indien u in cassatieberoep bent gegaan tegen een arrest van het Gerechtshof, dan zal de Hoge Raad u op enig moment een aanzegging zenden. Binnen 60 dagen na de dagtekening van deze aanzegging kan een advocaat een zogenaamde cassatieschriftuur indienen. Afhankelijk van het geval kan in strafzaken eveneens rechtsbijstand worden verleend op basis van een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Onze dienstverlening in strafzaken kent een landelijke dekking. Wij staan u bij, ongeacht waar u gedetineerd zit of in welk arrondissement of welke rechtbank uw strafzaak zal dienen.

Hoger beroep en cassatie strafzaken bij Hoge Raad

Lees meer

Strafzaak Politierechter? Wij verdedigen u!

Lees meer

Strafzaken voor bedrijf, bestuurder of ondernemer

Lees meer

Pro Deo, toevoeging Raad voor Rechtsbijstand

Lees meer