NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Ondernemingsstrafrecht

> > Ondernemingsstrafrecht

Strafrechtadvocaat voor bedrijf, bestuurder of ondernemer

Bij strafrecht wordt doorgaans in de eerste plaats gedacht aan berechting van strafbare feiten die zijn gepleegd in de privésfeer. Het strafrecht wordt echter ook steeds vaker toegepast ten aanzien van bedrijfsmatig handelen.

In oude leerboeken werd nog al eens gesproken over ‘witte boorden criminaliteit’. Dit is een inmiddels gedateerde aanduiding voor het bedrijfsjuridisch strafrecht of ondernemingsstrafrecht.

Ten aanzien van strafzaken waar ondernemingen bij zijn betrokken, zijn 2 situaties te onderscheiden:

  1. Het bedrijf zelf (de rechtspersoon) is als verdachte aangemerkt.
  2. De bestuurder of eigenaar van het bedrijf is verdachte.

Ondernemingsstrafrecht: Vaak FIOD / SIOD strafzaken

Gevallen waarin een bedrijf als verdachte wordt aangemerkt zijn doorgaans gerelateerd aan onderzoeken die door de FIOD / SIOD zijn uitgevoerd en sprake is van verdenking van het opzettelijk te weinig belasting betalen of onjuiste belastingaangiften doen.

Milieudelicten als basis van vervolging

Ook overtreding van de milieuwetgeving kan er toe leiden dat een bedrijf verdacht wordt van het plegen van een economisch delict.

Bestuurder of directie onderneming strafrechtelijk vervolgd

Het Openbaar Ministerie kan er in geval van verdenking van bedrijfsmatig gepleegde delicten te allen tijde voor kiezen om (eveneens) de bestuurder van de onderneming danwel de feitelijk leidinggevende persoonlijk te vervolgen.


Heeft u te maken met een strafrechtelijke vervolging? Neem dan contact op met Mr. Koevoets:

Neem contact op