NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Politierechter

> > Politierechter

Verschijnen bij Politierechter, aangepaste aanpak strafrechtadvocaat

De Politierechter is het onderdeel van de Rechtbank dat eenvoudigere strafzaken behandelt.

De Politierechter is een alleen zittende rechter en mag maximaal 1 jaar gevangenisstraf opleggen.

Koevoets Advocaten Rotterdam heeft een jarenlange praktijk op het gebied van politierechterzaken. Wij beschouwen de behandeling van strafzaken bij de Politierechter dan ook als een afzonderlijk specialisme.

Verdediging van uw rechten bij de Politierechter

De verdediging in een strafzaak bij de Politierechter vergt een aangepaste aanpak, gelet op de specifieke kenmerken:

  • voor de berechting van de zaak is bij de Politierechter een beperkte tijd uitgetrokken: gemiddeld 20 minuten
  • de Politierechter zit alleen en doet doorgaans direct uitspraak zonder beraad of overleg.
  • de Politierechter werkt per dag een groot aantal dossiers weg. Vaak wordt gebruik gemaakt van richtlijnen tav strafoplegging.

Heeft u te maken met een strafrechtelijke vervolging? Neem dan contact op met Mr. Koevoets:

Neem contact op


Gespecialiseerde ervaring zaken Politierechter belangrijk

Doordat de zitting van de Politierechter wordt gekenmerkt door een hoog tempo en een beperkte spreektijd voor zowel de verdachte als diens advocaat, wordt van de verdediging een efficiënte aanpak gevergd.

Mr Koevoets is door zijn jarenlange praktijkervaring in politierechterzaken in staat om doelgericht en met de juiste focus de individuele belangen van zijn cliënten onder de aandacht van de rechter te brengen, zodat deze in het vonnis kunnen worden meegewogen.