NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Hoger Beroep en Cassatie in Strafzaken

> > Hoger beroep en cassatie

Hoger beroep en cassatieberoep

De strafrechtelijke procedure kent in Nederland 2 feitelijke instanties en een cassatieprocedure.

De eerste aanleg vindt plaats bij de Rechtbank (Politierechter of Meervoudige Kamer),

Nieuwe procedure bij hoger beroep

In hoger beroep krijgt de verdachte een geheel nieuwe procedure. De zaak wordt door het Hof  als het ware opnieuw berecht.
In strafzaken in hoger beroep is het, in tegenstelling tot de eerste aanleg, van groot belang dat eveneens wordt geanticipeerd op een eventuele cassatieprocedure bij de Hoge Raad.

In geval men het niet eens is met de uitspraak (“arrest”) van het Gerechtshof, dan kan binnen 14 dagen cassatieberoep worden aangetekend bij de Hoge Raad. De kansen van een eventueel cassatieberoep hangen echter in de meeste gevallen volledig af van hetgeen de raadsman in hoger beroep naar voren heeft gebracht en hoe hij dat heeft gemotiveerd.

Anders gezegd: een te zwakke verdediging van een strafzaak in hoger beroep is doorgaans niet te ‘repareren’ door een cassatieadvocaat.

Mr. Koevoets is deskundig en ervaren in het behandelen van strafzaken in hoger beroep.

Heeft u te maken met een strafrechtelijke vervolging? Neem dan contact op met Mr. Koevoets:


Neem contact op