WSNP informatie

Uit de praktijk merken wij dat er veel onduidelijkheid is met betrekking tot de WSNP en het traject voorafgaand aan de WSNP. Wat zijn mijn rechten en plichten? Hoe kom ik in de WSNP? Wat zijn mijn verplichtingen binnen de WSNP? Wanneer mag ik een advocaat inschakelen? Wat gebeurt er na mijn WSNP?

alles over wsnp

Schuldsanering en WSNP

Voorafgaand aan een verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling vindt er altijd een schuldhulpverleningstraject plaats. Een schuldenaar kan zich melden bij de Gemeente of de Kredietbank indien hij veel schulden heeft. Er zal dan een schuldhulpverleningstraject opgestart worden.

Gedurende het traject worden de schulden geïnventariseerd. Er wordt ook geprobeerd om een minnelijke regeling te treffen. Indien een minnelijke regeling mislukt, dan zal de Gemeente/Kredietbank u aanraden het verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling in te dienen bij de rechtbank.

Schuldhulpverlening en Gemeente of Kredietbank

De Gemeente/Kredietbank zorgt voor de juiste papieren en deze zal de schuldenaar doorgaans zelf moeten indienen bij de rechtbank. Dit is een zeer lang traject. Het kan wel eens voorkomen dat een schuldenaar ruim een jaar in het schuldhulpverleningstraject zit voordat zij een verzoek om toelating tot de WSNP kunnen doen. Dit heeft te maken met het aanschrijven van de schuldeisers (ten behoeve van de minnelijke regeling). Mocht een traject onnodig lang duren of mocht het zo zijn da ter onnodige fouten worden gemaakt, dan is het noodzaak om tijdig maatregelen te nemen.
Lees meer over hoe schuldsanering werkt

Is WSNP de beste oplossing voor uw situatie?

De WSNP is een traject van (doorgaans) drie jaar. Indien de saniet wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling dan moet de saniet zich gedurende het traject houden aan de kernverplichtingen van de schuldsanering. Maandelijks moet de saniet een afdracht doen aan de boedel.

Berekening Vrij Te Laten Bedrag

De boedel wordt berekend door de bewindvoerder, deze berekent een vrij te laten bedrag (VTLB) en alles wat boven het VTLB valt moet de saniet afdragen. Daarnaast moet de saniet ook een voltijdse baan hebben, mocht de saniet geen baan hebben dan dient hij ten minste vier keer per maand te solliciteren naar een voltijdse baan. De sollicitatiebewijzen moet de saniet maandelijks naar de bewindvoerder sturen. De saniet heeft ook een (algemene) informatieplicht.

Informatie aanleveren bij bewindvoerder

De saniet dient gevraagd en ongevraagd informatie aan te leveren bij de bewindvoerder. Met name informatie omtrent de (wijziging) van de inkomsten en uitgaven moeten gemeld worden. Voor bepaalde uitgaven moet er ook toestemming worden gevraagd aan de bewindvoerder. Indien het traject succesvol wordt doorlopen, dan wordt aan de saniet een ‘schone lei’ verleend. Alle schulden voorafgaand aan de toepassing van de WSNP worden (indien saneerbaar) kwijtgescholden. Indien een schuldeiser zich na de schone lei tot de saniet wenst (en de schuld is ontstaan voor toepassing van de WSNP), dan vist de schuldeiser naast het net.

Schone lei na WSNP traject

Het allergrootste voordeel is uiteraard de schone lei. De schulden zijn niet langer afdwingbaar voor zover deze saneerbaar zijn. Sommige schulden zijn niet saneerbaar, bijvoorbeeld schulden aan het CJIB/DUO en de Belastingdienst. Daarnaast biedt een WSNP traject ook (financiële) rust aan een saniet.
Lees meer over de voorwaarden tot toelating in de WSNP

Maak gebruik van een gespecialiseerde WSNP advocaat

Een gespecialiseerde WSNP-advocaat kent de uitzonderingen. Daarnaast kan een gespecialiseerde WSNP advocaat soms nog wel eens fouten uit de verslagen van de bewindvoerder halen. Een gespecialiseerde WSNP advocaat (gelet op de ervaring) mogelijkheden aandragen om zo de (eventuele) tekortkomingen te herstellen. Zulke mogelijkheden zullen nooit door de bewindvoerder worden aangedragen.

Hoger beroep WSNP

Het komt ook wel eens voor dat de bewindvoerder de saniet beschuldigt dat er een onvoldoende is afgedragen aan de boedelrekening. Bij nadere bestudering blijkt dan dat er betalingen niet of foutief zijn verwerkt.
Indien een verzoek om toepassing van de WSNP wordt afgewezen of indien een WSNP tussentijds wordt beëindigd, dan kan uitsluitend een advocaat (binnen 8 dagen na datum vonnis!) hoger beroep indienen.

Tussentijdse beëindiging WSNP

Het is ook nuttig om een advocaat in te schakelen indien er een voordracht wordt gedaan om de schuldsaneringsregeling tussentijds te beëindigen zonder toekenning van de schone lei. Hiermee kan een eventueel hoger beroep worden voorkomen. Er wordt ook vaak gevraagd of er toestemming aan de bewindvoerder gevraagd moet worden om een advocaat in te schakelen voor een hoger beroep/tussentijdse beëindigingszitting. Dat is niet nodig. Een schuldenaar heeft ook recht op een adequate verdediging. Er staan immers grote belangen op het spel.
Lees meer over de voordelen van een WSNP advocaat

Gratis intake WSNP, kosteloze bijstand WSNP

Koevoets Advocaten is al jaren het toonaangevende WSNP advocatenkantoor voor geheel Nederland.

Wij helpen u graag met al uw WSNP vragen en problemen. Dat begint met een gratis intake gesprek en voor onze juridische hulp vragen wij 100% kosteloze rechtsbijstand aan. Het kost u dus niets.
Koevoets Advocaten geeft persoonlijke bijstand bij elke Rechtbank en gerechtshof in Nederland.

GRATIS INTAKEGESPREK WSNP?
Bel nu:  010 425 7800
mail ons of vraag dat wij u bellen