NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Hoe werkt schuldsanering?

> > Hoe werkt schuldschanering

De wettelijke schuldaneringsregeling voor natuurlijke personen (WSNP) is een traject van drie jaar. Het is niet makkelijk om toegelaten te worden tot de WSNP. De rechter toetst bij een verzoek om toepassing van de WSNP of de schulden, die 5 jaar voorafgaand aan het verzoek zijn ingediend, te goeder trouw zijn ontstaan. Ook wordt gekeken naar de huidige (financiële) situatie. Op deze pagina zullen wij uitleggen hoe een WSNP traject wordt opgestart.

Schuldsanering en schuldhulpverlening

Voordat een verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling ingediend kan worden, moet er eerst een schuldhulpverleningstraject worden opgestart (behoudens bij een faillissement, dan kan er een omzettingsverzoek worden ingediend).

Schuldhulpverlening kan worden aangevraagd bij de Gemeente of de Kredietbank. Dit is een verplichting vanuit de Faillissementswet. Mocht deze stap worden overgeslagen, dan wordt een verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling niet-ontvankelijk verklaard.

Minnelijke regeling bij schuldhulpverlening

Een onderdeel van het schuldhulpverleningstraject is de minnelijke regeling. Dit is een vereiste. Er moet eerst geprobeerd worden een buitengerechtelijk akkoord (ook wel “minnelijke regeling” genoemd) met de schuldeisers te treffen. De Gemeente/Kredietbank berekent hoeveel geld de saniet maandelijks kan “sparen” ten behoeve aan de boedel. Zij berekent dan hoeveel geld er aan het eind van het minnelijke traject gespaard kan worden door de schuldenaar.

Voorstel aan schuldeisers

De Gemeente/Kredietbank doet dan een voorstel aan alle schuldeisers, zij kunnen instemmen met het voorstel of het voorstel weigeren. De preferente schuldeisers het dubbele krijgen van de concurrente schuldeisers. Een minnelijke regeling is veelal ook aantrekkelijker voor de schuldeisers nu zij meer geld zullen krijgen dan bij een WSNP. Bij een WSNP moet namelijk ook het salaris van de bewindvoerder worden betaald.
Lees meer over de minnelijke regeling

Schuldsanering met een eigen woning 

Voor veel sanieten is er onduidelijkheid wat er met een koopwoning gebeurt indien de WSNP van toepassing is. Het kan zo zijn dat de woning moet worden verkocht, omdat dit geld oplevert voor de boedel. De bewindvoerder kan er ook voor kiezen om de woning te behouden, let er dan wel op de hypotheek op tijd wordt betaald.

Wat ook vaak nog onduidelijk is, is wat er gebeurt met de restschuld van de woning indien de  woning ten tijde van de WSNP wordt verkocht. Dit valt veelal onder de schone lei, echter is dat niet altijd zo.
Lees meer over schuldsanering en eigen woning

Gratis intake WSNP, kosteloze bijstand WSNP

Koevoets Advocaten is al jaren het toonaangevende WSNP advocatenkantoor voor geheel Nederland.

Wij helpen u graag met al uw WSNP vragen en problemen. Dat begint met een gratis intake gesprek en voor onze juridische hulp vragen wij 100% kosteloze rechtsbijstand aan. Het kost u dus niets.
Koevoets Advocaten geeft persoonlijke bijstand bij elke Rechtbank en gerechtshof in Nederland.

GRATIS INTAKEGESPREK WSNP?
Bel nu:  010 425 7800
Mail ons of vraag dat wij u bellen