NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Einde WSNP

> > > Einde WSNP en dan?

Einde WSNP en dan, bent u dan schuldenvrij?

Een schuldsaneringsregeling eindigt doorgaans na drie jaar. Bij uitzondering kan de regeling verlengd worden met maximaal twee jaar. Een schone lei wordt dan verleend aan de saniet als de saniet de regeling succesvol heeft doorlopen. Wij als kantoor krijgen vaak de vraag hoe het zit met schuldeisers die na toekenning van de schone lei zich alsnog melden en waarom de schone lei alsnog ingetrokken kan worden. Op deze pagina zullen wij hier nader op ingaan.

Na einde WSNP schuldenvrij?

Indien aan de saniet een schone lei wordt toegekend, dan zijn alle saneerbare schulden niet opeisbaar. Dit wil zeggen dat de schuldeisers geen betaling bij u kunnen afdwingen. De verbintenissen (verplichting tot betaling) worden “natuurlijke verbintenissen”. Een natuurlijke verbintenis is niet afdwingbaar, ook niet bij de rechter.

einde wsnp en dan

De schone lei wordt toegekend aan alle saneerbare schulden voorafgaand aan de aanvraag van de schuldsaneringsregeling. Stel: op 1 januari 2014 een WSNP wordt uitgesproken en op 1 januari 2017 aan saniet een schone lei wordt verleend. Een schuldeiser uit 2010 (bijvoorbeeld KPN) heeft zich niet gemeld bij de bewindvoerder ten tijde van de WSNP, dan valt ook deze schuld onder de schone lei.

Een aantal schulden zijn niet saneerbaar. Dit zijn o.a. hypotheekachterstanden, CJIB-boetes, DUO-schulden en Belastingschulden.

Wat kunt u weer doen na einde WSNP traject?

Indien de schuldsaneringsregeling succesvol is beëindigd dan hoeft er uiteraard niets meer afgedragen te worden aan de boedel. Ook de sollicitatie- en informatieplicht komt te vervallen. Aan de bewindvoerder is geen verantwoording meer schuldig, de taak van de bewindvoerder zit er immers ook op als de schuldsaneringsregeling wordt beëindigd.

Het vakantiegeld kan weer in zijn geheel worden behouden en er hoeft niet toestemming te worden gevraagd aan de bewindvoerder voor bijvoorbeeld een vakantie. Kortom: er zijn helemaal geen verplichtingen meer!

Let er wel op dat het mogelijk is dat een schone lei alsnog ingetrokken kan worden als er feiten/omstandigheden naar voren komen die aan de toekenning van de schone lei in de weg staan. Bijvoorbeeld verzwegen inkomsten of verzwegen (strafbare) feiten. In dat geval is het raadzaam om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat.