NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Vrij te laten bedrag WSNP

> > > Vrij te laten bedrag WSNP

Het vrij te laten bedrag (“VTLB”) zal veelvuldig voorkomen indien de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard. Het VTLB hangt namelijk samen met de verplichte afdracht van de saniet. Op deze pagina zullen wij een korte uitleg geven over het VTLB en waar er rekening mee moet worden gehouden.

Hoe wordt het vrij te laten bedrag in de WSNP berekend?

De bewindvoerder heeft alle financiële gegevens nodig om het VTLB te kunnen berekenen. Het VTLB bedraagt uit twee verschillende delen: de beslagvrije voet en het nominale bedrag.

De beslagvrije voet is 90% van de geldende Participatiewetnorm (voorheen: bijstandsnorm). De Participatiewetnorm is het bedrag wat u ontvangt indien u recht hebt op bijstand van de Gemeente. Er kan dan rekening worden gehouden met uw woonlasten, ziektekostenpremie en (indien van toepassing) het kindgebonden budget.

Het nominale bedrag is het bedrag wat u mag houden indien u extra kosten maakt. Denk bijvoorbeeld reiskosten ten behoeve van uw werk. Of indien er sprake is van (langdurige) ziekte wordt er ook rekening gehouden met medische kosten. Tijdens de schuldsaneringsregeling bepaalt de rechter-commissaris het nominale bedrag.

Het is dan ook van belang om alle gevraagde (financiële) gegevens aan te leveren zodat er een correct bedrag berekend kan worden, anders zal de bewindvoerder een schatting maken en dit is vaak in het nadeel van de saniet.

Met welk vrij te laten bedrag kunt u rekening houden?

Het VTLB is afhankelijk van de inkomsten en uitgaven van sanieten. Er is geen “vast” bedrag te noemen als VTLB. Gaat het om een echtpaar, of samenwonend stel? Zijn er inwonende meerderjarige kinderen? Heeft de saniet recht op toeslagen/alimentatie?

Wel is het VTLB zo opgebouwd dat de saniet een klein bedrag overhoudt voor overige uitgaven nadat alle vaste lasten zijn voldaan.

Mocht het zo zijn dat saniet met het VTLB net aan de vaste lasten kan voldoen, dan kan het zo zijn dat het VTLB foutief is berekend. Het is dan aan te raden om de bewindvoerder hierover aan te schrijven en vragen hoe het VTLB is berekend. Eventueel kan de rechter-commissaris hiervan op de hoogte worden gebracht. Het kan namelijk zo zijn dat er nieuwe schulden ontstaan vanwege een te laag VTLB, als de bewindvoerder/rechter-commissaris hiervan op de hoogte is dan kan het ontstaan van de schulden de saniet niet verweten worden.