NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Alles over de WSNP advocaat

> > Alles over de WSNP advocaat

Er staan grote financiële belangen op het spel als een saniet uit de schuldsaneringsregeling wordt gezet of indien een verzoek om schuldsaneringsregeling wordt afgewezen. Wij krijgen regelmatig de volgende vragen: wanneer heb ik een advocaat nodig? Wat doet een advocaat? Kost een advocaat veel geld? In dit hoofdstuk zullen wij antwoorden geven op deze vragen.

WSNP advocaat maakt het verschil

Als een saniet wordt opgeroepen voor een zitting dan kan dit voor enige spanning zorgen. Dit is begrijpelijk nu er veel belangen op het spel staan. Hierdoor kan het zo zijn dat een saniet steken laat vallen en bepaalde dingen over het hoofd ziet. Een gespecialiseerde advocaat zal dan zeker van toegevoegde waarde zijn. De advocaat zal alle stukken kritisch doornemen, het kan immers zo zijn dat er ten onrechte een beëindigingszitting wordt voorgesteld of dat het verzoek om schuldsaneringsregeling ten onrechte wordt afgewezen.

In de praktijk zien wij vaak dat er ten onrechte een schuldsaneringsregeling wordt beëindigd en dat vonnissen foutieve informatie bevatten. In hoger beroep kunnen deze fouten worden rechtgezet door een advocaat.
Lees meer over de aanvraag van WSNP bij de Rechtbank
Lees meer over de WSNP uitspraak van de rechter

Advocaat bij hoger beroep WSNP

Als de schuldsaneringsregeling tussentijds wordt beëindigd of indien een verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt afgewezen, dan bestaat er de mogelijkheid om binnen 8 dagen na datum vonnis hoger beroep in te stellen. Uitsluitend een advocaat kan een hoger beroep instellen! Het is dus noodzaak om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een advocaat.

Indien een het gaat om een afwijzing van de schuldsaneringsregeling, dan kan in hoger beroep misverstanden rechtgezet worden. Of het kan zelfs zo zijn dat u ten tijde van de mondelinge behandeling niet wist dat er bepaalde stukken ingediend moesten worden, deze kunnen dan gedurende het hoger beroep alsnog worden aangeleverd. Het Gerechtshof zal namelijk opnieuw oordelen of u in aanmerking komt voor de schuldsaneringsregeling. Een gespecialiseerde advocaat weet dan ook welke stukken er aangeleverd moeten worden om het hoger beroep te kunnen laten slagen.

Mocht het zo zijn dat de schuldsaneringsregeling tussentijds wordt beëindigd zonder toekenning van de schone lei, dan is het altijd aan te raden om hoger beroep in te stellen. De WSNP-verplichtingen blijven doorlopen gedurende het hoger beroep. Het is dan van belang om de WSNP-verplichtingen strikt na te komen, dit om aan te tonen dat saniet gemotiveerd is om in de schuldsaneringsregeling te blijven. De advocaat zal samen met de saniet kijken vanwege welke tekortkoming de is WSNP beëindigd en onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de tekortkomingen te herstellen.

De advocaat zal in beide gevallen (hoger beroep afwijzing en hoger beroep tussentijdse beëindige) de nodige stukken opvragen bij de desbetreffende instanties.
Lees meer over hoger beroep bij WSNP