NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Hoger beroep WSNP

> > > Hoger beroep WSNP

Hoger beroep WSNP, wat is mogelijk?

Tegen een afwijzing van een verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling of een tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling kan hoger beroep ingesteld worden. Laat er altijd een advocaat naar kijken. Een advocaat kan kijken of een herstel nog mogelijk is en een advocaat kan mogelijkheden voorleggen die een bewindvoerder/rechter vaak niet op eigen initiatief zal doen!

Wanneer is hoger beroep noodzakelijk?

In de praktijk krijgen wij vaak de vraag of hoger beroep mogelijk is. Hoger beroep tegen een afwijzing WSNP of tussentijdse beëindiging WSNP is altijd mogelijk. Het is veelal zelfs raadzaam om dat te doen.

Van cliënten krijgen wij vaak te horen dat zij onvoorbereid zijn en dat zij tijdens de zitting geen antwoord wisten te geven op de vragen van de rechter/bewindvoerder. Indien de zitting is gesloten, dan kan er helaas geen aanvullende informatie ingediend worden. Dit is vaak een gemiste kans.

Het kan dus zo zijn dat de rechter ten onrechte een verzoek om toelating afwijst of ten onrechte een schuldsaneringsregeling tussentijds beëindigd omdat de rechter is uitgegaan van onjuiste feiten. Ook krijgen wij vaak te horen dat een zitting in eerste aanleg zeer kort is, hierdoor kunnen cliënten niet alles naar voren brengen.

In hoger beroep kan dit hersteld worden. In hoger beroep kunnen nieuwe feiten en omstandigheden aangedragen worden. De advocaat kan aan de hand van het vonnis stukken bij de verzoeker/saniet opvragen welke (ten onrechte) niet zijn opgevraagd bij de rechtbank, of stukken waarvan de verzoeker/saniet niet wist dat hij deze moest meenemen.

Stel dat de WSNP tussentijds wordt beëindigd vanwege een boedelachterstand en de achterstand wordt gedurende het hoger beroep hersteld, dan kan het Gerechtshof oordelen de schuldsaneringsregeling ten onrechte is geëindigd. Het Gerechtshof zal het verzoek “opnieuw” toetsen, het is dan ook van belang om bij het Gerechtshof een volledig dossier te overhandigen.

Kosten van hoger beroep bij WSNP zaken

Er wordt gefinancierde rechtsbijstand aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand indien saniet hoger beroep instelt tegen het vonnis van de rechtbank. De Raad voor Rechtsbijstand stelt de eigen bijdrage vast. Dit zal vaak de laagste eigen bijdrage (€ 143,-) zijn.

Vaak kan er ook nog bijzondere bijstand aangevraagd worden bij de Gemeente/Sociale dienst. De kosten voor rechtsbijstand zullen dan worden vergoed. In dat geval kost rechtsbijstand door een advocaat niets! Schroom dan ook niet om een advocaat in te schakelen.