NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Tussentijdse beëindiging WSNP

> > > Tussentijdse beëindiging WSNP

Uiteraard is het wenselijk om de schuldsaneringsregeling zonder slag of stoot te doorlopen. Helaas komt het in de praktijk vaak voor dat de bewindvoerder een voordracht om tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling zonder toekenning van de schone lei doet omdat de bewindvoerder van mening is dat de saniet zich niet aan de regels houdt. Wij zullen u hier uitleggen wanneer de bewindvoerder een verzoek om tussentijdse beëindiging kan doen.

Waarom kan WSNP tussentijds beëindigd worden?

Wat wij veelal meemaken is dat de saniet niet volledig op de hoogte is van de WSNP-verplichtingen en dat de communicatie met de bewindvoerder stroef verloopt. De meest voorkomende redenen om de WSNP tussentijds te beëindigen is het niet nakomen van de afdrachtplicht/sollicitatieplicht en slechte communicatie tussen saniet en de bewindvoerder.

Vaak weten sanieten niet hoeveel zij moeten afdragen aan de boedel omdat het vrij te laten bedrag onduidelijk is, hierdoor dragen sanieten te weinig af. Of sanieten worden verrast met een onverwachte kostenpost waardoor zij niet kunnen afdragen aan de boedel. Indien dit structureel gebeurt, dan ontstaat er een boedelachterstand. De bewindvoerder maakt dan een melding bij de rechter dat saniet te weinig afdraagt en dat dat een reden is om de WSNP tussentijdse te beëindigen.

Een andere reden is dat de sollicitatieverplichting niet of onvoldoende wordt nagekomen. Saniet levert bijvoorbeeld maandelijks maar 2 in plaats van 4 sollicitatiebewijzen aan bij de bewindvoerder. Of de sollicitatiebewijzen zijn structureel incompleet. Dit kunnen redenen zijn voor de bewindvoerder om melding te maken bij de rechter.

De communicatie tussen bewindvoerder en saniet zijn minimaal gedurende de schuldsaneringsregeling. Vaak dient saniet stukken aan te leveren bij de bewindvoerder en de bewindvoerder maakt ieder half jaar een verslag op. Sommige bewindvoerders geven tussentijds niet aan dat er bepaalde stukken ontbreken. De saniet weet dan ook vaak niet dat deze stukken ontbreken terwijl saniet de stukken wel heeft! Bij het eerstvolgende verslag meldt de bewindvoerder dat er stukken ontbreken waardoor hij aanleiding ziet om de schuldsaneringsregeling tussentijds te beëindigen zonder toekenning van de schone lei. Het verzoek om de schuldsaneringsregeling tussentijdse te beëindiging wordt dus gedaan vanwege een gebrekkige communicatie tussen bewindvoerder en saniet.

Hoger beroep bij tussentijdse beëindiging

Indien de rechter besluit om de schuldsaneringsregeling tussentijds te beëindigen zonder toekenning van de schone lei, dan kan saniet binnen 8 dagen na datum vonnis in hoger beroep. Hoger beroep bij een tussentijdse beëindiging van de WSNP is altijd mogelijk. Voor het hoger beroep is een advocaat vereist. Het hoger beroep heeft een schorsende werking. Dit wil zeggen dat gedurende het hoger beroep de WSNP-verplichtingen blijven doorlopen.

De mondelinge behandeling van het hoger beroep vindt plaats bij het Gerechtshof (Den Haag, ’s-Hertogenbosch, Arnhem, Leeuwarden of Amsterdam). Bij welke Gerechtshof het hoger beroep aanhangig gemaakt moet worden is afhankelijk van de rechtbank in eerste aanleg.

Doorgaans wordt binnen 1,5 maand het hoger beroep op zitting geplaatst. Dit is afhankelijk van drukte bij het desbetreffende Gerechtshof. Saniet moet dan samen met de advocaat verschijnen bij het Gerechtshof. Het Gerechtshof zal ongeveer een week na de mondelinge behandeling van het hoger beroep uitspraak doen.
Lees meer over hoger beroep bij WSNP