NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Immigratie

> Immigratie
immigration

Immigratie

Koevoets Advocaten is uw partner voor immigratievraagstukken. Vanuit het hart van Rotterdam staan wij ondernemers en particulieren bij van A tot Z. 

Neem contact op

Ondernemers en investeerders

Alles over zakelijke immigratie naar Nederland. Kort verblijf via Zakenvisum of Schengenvisum en verblijfsvergunning

Lees meer

Familie, studie & werk

Immigratie naar Nederland met als doel een kort verblijf of lang verblijf. Schengenvisum, verblijfsvergunningvoor werk of partner of kind.

Lees meer

Spoedsituaties

Spoedoplossingen bij immigratie problemen Nederland. Eventueel procederen tegen IND bij inreisverbod, terugkeerbesluit en vreemdelingenbewaring. Verblijfsvergunning ingetrokken!? Laat u door ons helpen.

Lees meer

Ook de Europese regels en rechtspraak laten hun invloed gelden op het immigratie beleid van de lidstaten. De eisen die vandaag worden gesteld aan een aanvraag van een verblijfsvergunning kunnen morgen zo maar anders zijn. Wil men zich specialist op het gebied van vreemdelingenrecht en immigratie kunnen noemen, dan zal men zich constant op de hoogte moeten houden van deze ontwikkelingen en het speelveld moeten kunnen overzien.

De IND hanteert een zeer restrictief toelatingsbeleid. Een aanvraag verblijfsvergunning wordt gemakkelijk afgewezen indien niet aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Fouten in de aanvragen van verblijfsvergunningen hebben vaak verstrekkende gevolgen. In veel gevallen zijn ze niet te herstellen en is een herhaalde aanvraag bij de IND bij voorbaat kansloos. Het is dan ook aanbevolen om voor procedures voor verblijfsaanvraag te kiezen voor een advocaat die deze expertise daadwerkelijk bezit. Onze immigratie advocaten zijn experts op het gebied van immigratie en vreemdelingenrechten en hebben een jarenlange ervaring in het aanvragen van uiteenlopende soorten verblijfsvergunningen zoals verblijf bij partner, gezinshereniging, arbeidsmigratie, kennismigranten, voortgezet verblijf, studie of immigratie gelieerd aan ondernemerschap.

Neem contact op

Daarnaast staan we cliënten veelvuldig bij in procedures tegen de IND, zo nodig tot aan de hoogste rechterlijke instantie. Veel belangrijke rechtspraak op het gebied van vreemdelingenrecht is tot stand gekomen door procedures die door advocaten van ons kantoor zijn gevoerd.

Dreigt u uw verblijfsvergunning te verliezen? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak met een van onze advocaten, zodat tijdig bezwaar kan worden gemaakt of een zienswijze kan worden ingediend.

U kunt ons ook bellen via:
Tel: +31 10 425 7800 (NL + ENG)
Tel: +31 10 800 8000 (Chinese)