NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Buitenlandse Investeerders & Bedrijfsovername

> > Buitenlandse Investeerders & Bedrijfsovername

Onze ondernemingsrechtelijke praktijk kent een sterke focus op de internationale aspecten ervan. Een van onze kernactiviteiten vormt het begeleiden van onze buitenlandse clienten bij het oprichten van een dochteronderneming in Nederland danwel het aankopen van een bestaand Nederlands bedrijf (bedrijfsovername). Een alternatief voor bedrijfsovername kan gelegen zijn in het aangaan van een langdurige samenwerkingsovereenkomst.


Neem contact op


Ons advies

Door onze expertises op de verschillende relevante deelgebieden kunnen wij u een gedegen advies geven bij alle relevante kwesties die in dat kader aan de orde komen:

  • verdient het de voorkeur om een bestaand bedrijf over te nemen, een deel van dat bedrijf of richten we een nieuw zelfstandig bedrijf op;
  • voor welke rechtsvorm en vennootschapsrechtelijke structuur dient gekozen te worden;
  • welke handelsnamen mogen wij gebruiken;
  • arbeidscontracten voor bestuurders en management;
  • hoe kan het kapitaal van de onderneming beschermd worden en hoe verdeel ik de zeggenschap;
  • hoe regelen we het verblijfsrecht van bestuurders en management? Welke eisen stelt de IND?
  • kwalificatie van het bedrijf om kennismigranten in dienst te hebben.

Bij bedrijfsovername komt het aan op een juiste waardering van het bedrijf, zowel wat betreft de intrinsieke waarde (assets & liabilities) als de al dan niet verborgen verpliachtingen voortvloeiende uit langlopende contracten. Een bedrijfsovername kan niet zonder een gedegen due diligence-onderzoek.