NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Werkvergunning aanvragen

> > > > > Werkvergunning aanvragen

Werkvergunning aanvragen Nederland – Hoe gaat dat?

Werknemers die korter dan drie maanden in Nederland willen werken, moeten een werkvergunning aanvragen bij het UWV. Indien de werknemer langer dan drie maanden in Nederland wil werken, dan moet naast de werkvergunning ook een verblijfsvergunning worden aangevraagd. Deze gecombineerde aanvraag wordt ingediend bij de IND.

Aanvragen van een Nederlandse werkvergunning langer dan 3 maanden

Indien u een werknemer voor langer dan drie maanden in Nederland wil laten werken, dan moet u naast de werkvergunning ook een verblijfsvergunning aanvragen. Dit is de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Deze aanvraag wordt niet bij het UWV maar bij de IND ingediend. De IND vraagt advies bij het UWV. Indien het UWV positief adviseert en de aanvraag voldoet aan de voorwaarden in de Wet arbeid vreemdelingen, dan wordt de GVVA verleend en kan de werknemer in Nederland wonen en werken voor de duur van de verblijfsvergunning.

Uitzonderingen en speciale regels werkvergunning

Een aantal werknemers is uitgezonderd op deze strenge selectie. Het gaat om:

  • stagiairs
  • buitenlandse studenten die maximaal 10 uur per week werken
  • artiesten die boven een bepaald inkomen verdienen
  • werknemers met een belangrijke functie bij een internationaal bedrijf
  • Aziatische koks

Het is belangrijk dat van tevoren wordt bekeken of aan wervingsinspanningen moet zijn voldaan. Behoort uw werknemer tot één van de uitzonderingsgroepen, dan moet dit duidelijk worden gemaakt bij de aanvraag. Per aanvraag moet dan worden bekeken welke bewijsstukken mee moeten worden gestuurd.

Bel direct: 010 425 7800

Of ga naar de contactpagina