NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Verblijfsvergunning Nederland

> > > > Verblijfsvergunning Nederland

Verblijfsvergunning Nederland, voor wie?

Niet iedere vreemdeling heeft een verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen en te werken. Indien u de nationaliteit heeft van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland, dan kunt u met uw geldige paspoort aantonen dat u hier rechtmatig verblijft. Indien u familielid bent van een EU/EER-onderdaan of Zwitser, maar u hebt zelf een andere nationaliteit, dan moet u eerst een verblijfsdocument op basis van het EU-recht aanvragen voordat u in Nederland kunt wonen en werken.

Heeft u niet de nationaliteit van een EU/EER-onderdaan of Zwitser, dan wordt u aangemerkt als een ‘derdelander’. In dat geval moet u een verblijfsaanvraag indienen op nationale gronden (Nederlands recht).

Lange verblijfsvergunning in Nederland

Indien u langer dan drie maanden in Nederland wil wonen en werken, dan moet een verblijfsvergunning worden aangevraagd. Dat is bijvoorbeeld in het geval van gezinshereniging, of u gaat voor een langere duur in loondienst bij een werkgever.

Aanvraagprocedure verblijfsvergunning blijft maatwerk

De aanvraagprocedure verschilt per type aanvraag en de voorwaarden zijn ook mede afhankelijk van de nationaliteit. Koevoets Advocaten kan uw wensen met u bespreken en adviseren welke verblijfsaanvraag het meest geschikt is in uw situatie. Ook kunnen we de gehele aanvraag voor u begeleiden.

Inreisverbod?

Wordt een verblijfsvergunning ingetrokken omdat er valse informatie zou zijn opgegeven bij de aanvraag, dan kan het zijn dat een inreisverbod wordt opgelegd met alle gevolgen van dien. Indien een inreisverbod in de weg staat aan de inwilliging van een nieuwe verblijfsaanvraag, dan zal Koevoets Advocaten u adviseren eerst een verzoek in te dienen tot het opheffen van het inreisverbod. Zodra het inreisverbod van tafel is, kan er weer gekeken worden naar de mogelijkheden. Let op, in bepaalde gevallen kan een inreisverbod ook ambtshalve (automatisch) worden opgeheven indien wordt voldaan aan alle voorwaarden voor de verblijfsvergunning.

Bel direct: 010 425 7800

Of ga naar de contactpagina