NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

WAV boete

> > > WAV boete

WAV boete door Arbeidsinspectie

Werknemers afkomstig buiten de EU hebben in het algemeen een werkvergunning nodig. De Arbeidsinspectie controleert regelmatig werkplekken op vergunningen. Er wordt niet alleen gecontroleerd of de aanwezige werknemers in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV) maar ook of zij feitelijk het werk verrichten waarvoor de vergunning is afgegeven.

Vaak hoge boetes WAV

Wanneer de Arbeidsinspectie constateert dat werknemers niet beschikken over de juiste TWV, dan worden boetes opgelegd die in de tienduizenden euro’s kunnen lopen.

“Ik heb een hoge WAV-boete gekregen! Wat kan ik doen?”

  • Alsnog WAV boete voorkomen

Meestal wordt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat zij van plan zijn om een boete op te leggen. U kunt dan nog een zogenaamde zienswijze indienen. Daarna zal de beslissing volgen, welke kan inhouden dat u daadwerkelijk een WAV-boete opgelegd krijgt.

  • Bezwaarschrift tegen WAV boete

Tegen een WAV-boete kunt u bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing. Let op: het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op!

Wat kunnen wij voor u doen wanneer u een WAV-boete heeft gekregen of een brief heeft waarin staat dat men voornemens is een dergelijke boete op te leggen?

Wij kunnen:

  • Voor u een zienswijze indienen
  • Een bezwaarschrift indienen
  • Verzoeken om een betalingsregeling


Wilt u meer informatie? Neemt u contact op met ons secretariaat of vul het contactformulier in.


Neem contact op


Of bel ons via: 010 425 7800

/upload/images/roodstoplicht.jpg

Ik heb een probleem met de IND: verblijfsvergunning aanvraag afgewezen!

Lees meer

/upload/images/vliegtuig.jpg

Ik heb een probleem met de IND: verblijfsvergunning ingetrokken!

Lees meer

/upload/images/douane.jpg

Ik heb een probleem met de IND: inreisverbod of ongewenstverklaring!

Lees meer

/upload/images/ketting.jpg

Vreemdelingenbewaring

Lees meer

/upload/images/geld.jpg

Ik heb een WAV-boete gekregen (Wet Arbeid Vreemdelingen)

Lees meer

/upload/images/telefoon.jpg

Telefonisch advies

Lees meer