NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

MVV aanvraag

> > > > > MVV aanvraag

MVV aanvraag – Uitleg en tips

Indien je langer dan drie maanden in Nederland wil verblijven, dan heb je een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig. Dat is de hoofdregel. Zonder MVV zal de verblijfsaanvraag doorgaans niet toegekend worden.

Wat is een MVV

Voor verblijf van langer dan drie maanden heb je een machtiging tot voorlopig (MVV) verblijf nodig. Als de aanvraag is goedgekeurd, dan kun je de MVV ophalen bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst of het land van verblijf. De MVV wordt in het paspoort geplaatst en is drie maanden geldig. Binnen drie maanden moet je dus Nederland inreizen. Doorgaans ligt de verblijfsvergunning binnen twee weken na het ophalen van het MVV klaar in Nederland.

Wie vraagt de MVV aan?

De MVV en de verblijfsvergunning wordt in één keer aangevraagd. Dit kunt u op twee manieren doen:

  • Uw partner in Nederland die de aanvraag in bij de IND. Uw partner kan het aanvraagformulier per post opsturen naar de IND of uw partner kan de aanvraag in persoon bij één van de IND-loketten indienen.
  • U dient de aanvraag zelf in bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw land van herkomst of het land van bestendig verblijf. De Nederlandse vertegenwoordiging stuurt vervolgens de aanvraag door naar de IND.

Voorwaarden voor MVV aanvraag

Voor de voorwaarden voor de MVV aanvraag klikt u hier.

De hulp van een immigratie advocaat

De voorwaarden voor gezinshereniging worden vaak strikt gehanteerd. Het is daarom belangrijk om een aanvraag zo volledig en duidelijk mogelijk in te dienen. Let er bijvoorbeeld op dat buitenlandse bewijsmiddelen moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Als dat niet het geval is, dan moeten de stukken worden vertaald door een vertaler die door de rechtbank is beëdigd. Ook moet het document gelegaliseerd worden of voorzien worden van een apostillestempel voor gebruik in Nederland.

Indien de stukken niet duidelijk of incompleet worden aangeleverd, dan kan er vertraging oplopen bij de behandeling van de aanvraag. Ook kan het zomaar zijn dat de aanvraag wordt afgewezen, terwijl u wel voldoet aan de voorwaarden maar u dit niet op de juiste manier hebt aangetoond. Om dit te voorkomen is het aan te raden de aanvraag in te laten dienen door een gespecialiseerde advocaat. De advocaat zal u dan begeleiden bij de gehele aanvraag.

De immigratie advocaat zal altijd eerst de voorwaarden goed met u doorlopen. Voldoet u (nog) niet aan de voorwaarden, dan zal samen met u worden gekeken naar een oplossing. Blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden, dan verzamelt de advocaat samen met u de benodigde stukken.

De immigratie advocaat dient de aanvraag namens u in en houdt het gehele traject in de gaten. Zo wordt er gekeken of er tijdig een ontvangstbevestiging volgt, of de leges tijdig aan de IND worden betaald en of de IND zich houdt aan de beslistermijnen. Indien de IND vragen heeft over de aanvraag, dan is de advocaat het aanspreekpunt.

Mocht de aanvraag onverhoopt worden afgewezen, dan is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de beslissing van de IND. 

Bel direct: 010 425 7800

Of ga naar de contactpagina