NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Inreisverbod en ongewenstverklaring

> > > Inreisverbod en ongewenstverklaring

Inreisverbod of ongewenstverklaring door IND

De IND beslist over toelating tot Nederland. De IND kan daarbij niet alleen een verblijfsaanvraag afwijzen of intrekken. De IND heeft met betrekking tot de grensbewaking nog zwaardere middelen:

  • Ongewenstverklaring
  • Inreisverbod

Ongewenstverklaring door IND

Een ongewenstverklaring is een beslissing van de IND die inhoudt dat u Nederland niet meer in mag reizen. Wanneer u een ongewenstverklaring heeft, dan is het zelfs een strafbaar feit om in Nederland te zijn. Een ongewenstverklaring wordt opgelegd voor maximaal 10 jaar. De ongewenstverklaring geldt alleen voor Nederland en niet voor andere EU-landen. Een ongewenstverklaring kan worden opgelegd indien u zich in Nederland heeft schuldig gemaakt aan het plegen van een strafbaar feit, waarbij door de rechter een gevangenisstraf is opgelegd van 1 maand of langer.

Let op: een ongewenstverklaring wordt na afloop van de periode niet automatisch opgeheven. Hiertoe moet u altijd zelf een verzoek doen.

Inreisverbod door IND

Een inreisverbod is een beslissing van de IND die inhoudt dat u gedurende een bepaalde periode (maximaal 10 jaar) niet de Europese Unie in mag reizen. Een inreisverbod kan worden opgelegd indien u strafbare feiten heeft gepleegd in Nederland of indien u zich niet heet gehouden aan de Nederlandse immigratiewetgeving.

Let op: u kunt geen visum of verblijfsvergunning aanvragen als er een ongewenstverklaring of inreisverbod van kracht is. Dit dient eerst te worden opgeheven!

Opheffen inreisverbod of ongewenstverklaring

Bent u het niet eens met de oplegging van een ongewenstverklaring of inreisverbod of wilt u een verzoek indienen voor het opheffen van de ongewenstverklaring of het inreisverbod? Maak een afspraak via ons secretariaat of vul het contactformulier in.


Neem contact op


Of bel ons via: 010 425 7800