NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Tewerkstellingsvergunning

> > > Tewerkstellingsvergunning

Wanneer u buitenlandse werknemers (buiten de EU) in dienst wilt nemen, dan heeft u daarvoor een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. De TWV wordt gelijktijdig met de verblijfsvergunning aangevraagd.

Strikte regelgeving toekenning tewerkstellingsvergunning

U moet er echter rekening mee houden dat voor het toekennen van een Tewerkstellingsvergunning een zeer strikte regelgeving geldt. Deze regelgeving heeft als doel de Nederlandse arbeidsmarkt te beschermen. Voordat u toestemming krijgt om een buitenlandse werknemer in dienst te nemen, zult u moeten aantonen dat u minimaal 3 maanden actief op de Nederlandse arbeidsmarkt heeft gezocht.

Uitzonderingsconvenant tewerkstellingsvergunning chefkoks

Voor chefkoks in de Aziatische horeca geldt momenteel een uitzondering. Het convenant dat per 1 oktober 2014 van kracht is maakt het eenvoudiger om chefkoks uit bijvoorbeeld China in dient te nemen, zonder dat eerst op de Nederlandse markt geworven hoeft te worden.

Specialistisch en hoger personeel: Kennismigrantenregeling

Werknemers met een academische of specialistische hoge opleiding kunnen in Nederland gebruik maken van de Kennismigrantenregeling. Ook personeel in een (hogere) managementfunctie kan hier gebruik van maken. Voor het in dienst nemen van een kennismigrant hoeft u niet het lange traject van werven op de Nederlandse arbeidsmarkt te doorlopen. Lees hier meer over de Kennismigrantenregeling.


Neem contact op


Of bel ons via: 010 425 7800