NL | EN | 中文
> > > > Kennismigrantenregeling

Om de kenniseconomie te stimuleren is de kennismigrantenregeling ingevoerd. De kennismigrantenregeling is laagdrempelig van karakter en is in het leven geroepen om Nederlandse werkgevers in staat te stellen om makkelijker hoogopgeleide arbeidskrachten van buiten de Europese Unie aan te trekken. De regeling is daarnaast ook van toepassing op werknemers met een bijzonder beroep, zoals topsporters.

Kennismigrantenregeling en erkend referent

Om kennismigranten in dienst te nemen, moet uw onderneming eenmalig zijn erkend door de IND. De ondernemer die een kennismigrant in dienst wil nemen, zal eerst een aanvraag daartoe moeten indienen. Om erkend te worden moet uw onderneming een betrouwbare partner zijn voor de IND. Na de erkenning wordt uw onderneming opgenomen in het openbaar register erkende referenten en kunt u verblijfsaanvragen indienen voor kennismigranten.

Plichten erkend referent

De erkend referent bepaalde plichten.  Als erkend referent heeft u een informatieplicht, een administratie- en bewaarplicht en een zorgplicht. Indien u een kennismigrant met de Turkse nationaliteit in dienst wil nemen, dan hoeft uw bedrijf niet erkend te worden.

Verblijfsaanvraag ingediend door werkgever

De verblijfsaanvraag voor de kennismigrant wordt ingediend door de werkgever. De werkgever is als erkend referent verantwoordelijk voor de vreemdeling. De IND zal daarom vooral informatie en stukken van de werkgever verlangen. De kennismigrant kan doorgaans volstaan met het overleggen van een geldig paspoort, een antecedentenverklaring en een intentieverklaring TBC onderzoek.

Voordelen van de Kennismigrantenregeling

Als erkend referent krijgt u vele voordelen. Zo streeft de IND ernaar om binnen twee weken op uw verblijfsaanvragen te beslissen. Ook hoeft u weinig bewijsstukken mee te sturen bij uw aanvragen. De afhandeling van de verblijfsaanvragen is gebaseerd op vertrouwen in u als erkend referent. Dit uit zich in de controle achteraf.

Als de kennismigrant is vrijgesteld van het MVV-vereiste dan kan de werkgever de verblijfsaanvraag indienen terwijl de kennismigrant in Nederland verblijft. De kennismigrant mag de beslissing ook in Nederland afwachten. Zodra de verblijfsaanvraag wordt ingewilligd, kan de kennismigrant direct aan de slag.

Een werkgever hoeft voor een kennismigrant niet nog eens een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Dat is een groot voordeel, omdat het aanvragen van een tewerkstelling veel tijd kost en gepaard gaat met veel administratieve rompslomp.

De Nederlandse kennismigrantenregeling is soepeler dan de blauwe kaart van de EU (de Europese regeling voor kennismigranten). Doordat de eisen voor de blauwe kaart van de EU strenger zijn, is Nederland voor kennismigranten toegankelijker dan andere Europese landen.

Belangrijke voorwaarden Kennismigrantenregeling

Inkomensgrens

Aan de verblijfsvergunning is een inkomensvereiste gekoppeld. Dit zijn de salariscriteria:

  • kennismigrant 30 jaar of ouder:
    € 4.324,- bruto per maand
  • kennismigrant jonger dan 30 jaar:
    € 3.170,- bruto per maand
  • kennismigrant aansluitend op zoekjaar hoogopgeleiden, of direct binnen 3 jaar na afstuderen in Nederland of na een functie als wetenschappelijk onderzoeker:
    € 2.272,- bruto per maand

Voor de wetenschappelijk onderzoeker, arts in opleiding of gastdocent gelden afwijkende normen. Onkostenvergoedingen en vaste toeslagen worden meegerekend indien deze contractueel zijn vastgesteld en elke maand giraal worden overgemaakt. Daarnaast zal worden getoetst of het loon marktconform is.

Arbeidsovereenkomst

Er moet sprake zijn van een arbeidsovereenkomst met een werkgever of onderzoeksinstelling in Nederland die erkend referent is. Voor de wetenschappelijk onderzoeker, arts in opleiding of gastdocent gelden aanvullende voorwaarden