NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Werkvergunning Nederland

> > > > Werkvergunning Nederland

Vreemdelingen die niet de nationaliteit hebben van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland, moeten meestal een werkvergunning aanvragen om arbeid in loondienst te verrichten in Nederland. Koevoets Advocaten kan u hierin adviseren en eventueel een werkvergunning (gecombineerd met een verblijfsaanvraag) aanvragen.

Wanneer is een werkvergunning nodig?

Werknemers met de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland, kunnen met een geldig paspoort aantonen dat zij rechtmatig verblijf hebben en mogen werken. Familieleden mogen ook werken maar moeten eerst een verblijfsdocument aanvragen op basis van het EU-recht. Als je niet de nationaliteit van een EU/EER-onderdaan of Zwitser bent, dan word je aangemerkt als een ‘derdelander’. In dat geval moet een werkvergunning worden aangevraagd.

Om een werkvergunning te krijgen moet de werkgever aantonen dat er geen geschikte kandidaat is gevonden in Nederland of de EER. Om dit aan te tonen moet de werkgever in ieder geval aantonen dat minimaal drie maanden is gezocht naar kandidaten. Deze zoektocht moet breed zijn, denk aan internet, uitzendbureaus en het plaatsen van advertenties.

Verricht een vreemdeling arbeid in loondienst als kennismigrant, dan hoeft de vreemdeling geen werkvergunning aan te vragen. Een kennismigrant is een immigrant van buiten de Europese Unie die op basis van zijn of haar (wetenschappelijke) kennis in Nederland komt werken. Voor de kennismigrant geldt een andere aanvraagprocedure.

Werkvergunning voor korte of lange duur

Werknemers die korter dan drie maanden komen werken moeten een werkvergunning aanvragen. Indien zij langer in Nederland gaan werken, dan moet ook de GVVA procedure worden gevolgd.

Aanvraag werkvergunning Nederland

Als u gecontroleerd heeft of u voldoet aan de voorwaarden, dan dient u de GVVA in bij de IND. De IND zal vervolgens eerst advies aan het UWV vragen, of de buitenlandse werknemer in Nederland mag werken. Het UWV bekijkt of de aanvraag voldoet aan de Wet arbeid vreemdelingen.

Als het UWV positief adviseert, dan krijgt u bericht van de IND dat de werknemer de GVVA krijgt. U krijgt vanzelf bericht wanneer de buitenlandse werknemer het verblijfsdocument (en aanvullend document) kan ophalen bij het IND-loket. Koevoets Advocaten kan u begeleiden bij de GVVA procedure.
Lees meer over het aanvragen van een werkvergunning in Nederland

Bel direct: 010 425 7800

Of ga naar de contactpagina