NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Advocaat verblijfsvergunning Nederland

> > > Advocaat verblijfsvergunning

Koevoets Advocaten begeleid zowel bedrijven als particulieren bij verblijfskwesties. Bij particulieren kunt u denken aan een aanvraag om de buitenlandse partner naar Nederland te laten komen, maar ook situaties waarin de buitenlandse partner al een verblijfsvergunning heeft maar deze wordt ingetrokken. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn zoals het verlies van inkomen of verbreking van de relatie.

Daarnaast zijn er verschillende verblijfsdoelen waarin wij kunnen adviseren, bijvoorbeeld een werkvergunning of studievergunning. Bij bedrijven kan het gaan om het aanvragen van verblijfsvergunningen voor werknemers, maar ook kan het gaan om een bestuurlijke boete die is opgelegd omdat de Wet arbeid vreemdelingen niet is nageleefd.


Neem contact op

Bezwaar bij afwijzing of intrekking verblijfsvergunning

In het geval dat een aanvraag wordt afgewezen of de verleende verblijfsvergunning wordt ingetrokken, dan moet u daar tijdig bezwaar tegen maken. Doet u dat niet, dan staat de beslissing vast en kunt u daar niets meer aan veranderen. Het is daarom belangrijk dat u het bezwaarschrift op de juiste manier indient én dat het bezwaarschrift tijdig door de IND wordt ontvangen. Belangrijk is dat u de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing, zo duidelijk mogelijk aangeeft met onderbouwing daarvan. Vaak is het aan te raden een advocaat daarvoor in te schakelen. Doordat de regels over verblijfsvergunningen niet op één plaats te vinden zijn, kan het voor de betrokkene onduidelijk zijn welke regels van toepassing zijn. Daarnaast moet ook worden gekeken naar Europese wetgeving.

Lees meer over het verkrijgen van een verblijfsvergunning in Nederland

Werkvergunning aanvragen, onze advocaten helpen u

Een werkgever mag een vreemdeling van buiten de Europese Unie alleen laten werken als de vreemdeling beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid. Er komt veel bij kijken bij het aanvragen van zo’n  werkvergunning. Zo moet bij de aanvraag aangetoond worden dat de werkgever geen geschikte kandidaat heeft gevonden in Nederland of de EER, het zogenoemde prioriteit genietend aanbod. De aanvraag wordt ingediend bij de IND maar het UWV Werkbedrijf beoordeelt of u voldoende heeft aangetoond dat er geen geschikte kandidaten beschikbaar zijn. Als het UWV de IND positief adviseert, dan zal de IND de aanvraag inwilligen.

Lees meer over het verkrijgen van een werkvergunning in Nederland

Gespecialiseerde advocaat voor verblijfsvergunning partner

De aanvraag voor een werkvergunning moet goed worden voorbereid. Een advocaat kan u voorafgaand aan de aanvraag adviseren of een tewerkstellingsvergunning nodig is. Is dat het geval, dan kan de advocaat een inschatting maken of een aanvraag succesvol zal zijn op basis van de gegevens die de werkgever verstrekt. Is het advies negatief, dan kan de advocaat met u bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Lees meer over het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor een partner


Neem contact op


Of bel ons via: 010 425 7800