NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Verblijfsvergunning partner

> > > > Verblijfsvergunning partner

Verblijfsvergunning partner of echtgenoot

Indien u de Nederlandse nationaliteit heeft of u heeft een verblijfsvergunning, dan kunt u uw partner of echtgenoot naar Nederland halen. Let op, indien u een asielverblijfsvergunning heeft, of u bent een EU-burger, dan gelden er andere voorwaarden.

Algemene voorwaarden verblijfsvergunning partner

De belangrijkste vereisten zijn het succesvol afleggen van het basisexamen inburgering en het inkomensvereiste. Bij het aanvragen van de verblijfsvergunning is niet altijd een MVV nodig. Het kan zijn dat uw buitenlandse partner hiervan is vrijgesteld. Indien geen MVV nodig is, kan de aanvraag voor een verblijfsvergunning ook worden ingediend als de partner in Nederland is. Als uw partner niet is vrijgesteld, dan wordt de MVV tegelijkertijd aangevraagd met de verblijfsvergunning.

MVV aanvraag

Een MVV staat voor machtiging tot voorlopig verblijf en heeft een sleutelrol bij de toekenning van de verblijfsvergunning. Zonder MVV wordt in principe geen verblijfsvergunning afgegeven. De verblijfsvergunning wordt tegelijkertijd aangevraagd met de MVV. Het kan zijn dat uw partner is uitgezonderd van de MVV verplichting.
Lees meer over de MVV aanvraag

Volledige begeleiding bij aanvraagprocedure

Wij begeleiden u door de gehele aanvraagprocedure heen. Is het bijvoorbeeld nodig dat u een beroep doet op vrijstelling van een voorwaarde voor het verkrijgen van de verblijfsvergunning, dan doen wij daar direct bij de aanvraag een gemotiveerd beroep op namens u. Ook houden we voor u in de gaten of het proces verloopt volgens de gebruikelijke termijnen en verzorgen wij de correspondentie met de IND. Wij zullen dus uw contactpersoon zijn in de zaak en houden u altijd op de hoogte van de voortgang van de verblijfsaanvraag.

Bel direct: 010 425 7800

Of ga naar de contactpagina