NL | EN | 中文

Koevoets Immigration Lawyers

Zakenvisum Nederland

> > > Zakenvisum Nederland

Voor een kort bezoek van maximaal 90 dagen voor zakelijke doeleinden, moet een Schengenvisum worden aangevraagd. Hierna wordt ingegaan op veel gehoorde termen, zoals Orange Carpet en de kennismigrantenregeling.

Duur verblijf met Zakenvisum

Een Schengenvisum is bedoeld voor kort verblijf van maximaal 90 dagen. Indien u voor zakelijke doeleinden Nederland bezoekt, dan dient u aan te tonen waaruit dat bezoek bestaat. Denkt u bijvoorbeeld aan: overleg of training bij een in Nederland gevestigde bedrijfsonderdeel, bijwonen van een beurs/congres of deelname aan een cultureel of sportief evenement.


Neem contact op


Multiple entry visum aanvragen

Indien u vaker voor kortere periodes in Nederland moet zijn, dan kunt u een multiple entry visum aanvragen. Met dit visum kunt u meerdere keren Nederland en in- en uitreizen, zolang u blijft voldoen aan de regel dat u in een periode van 180 dagen niet meer dan 90 dagen in het Schengengebied blijft.
Lees meer over het Schengenvisum

Zakenvisum met Orange Carpet

Een zakenvisum onder de Orange Carpet regeling kan aantrekkelijk zijn voor bedrijven of organisatie met medewerkers die vanwege zakenrelaties vaak naar Nederland moeten reizen. Werknemers die zijn toegelaten tot dit programma kunnen vereenvoudigd en versneld visa aanvragen. De uitwerking van de regeling verschilt per land. Ook maken niet alle landen gebruikt van het Orange Carpet visumprogramma.
Lees meer over het Orange Carpet visum

Zakenvisum aanvragen

Een aanvraag voor een zakenvisum wordt door de vreemdeling in persoon ingediend bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst of het land waar de vreemdeling een verblijfsvergunning heeft. Bij het indienen van de aanvraag moet naast het zakelijk doel, aangetoond worden dat er geen sprake is van vestigingsgevaar. U moet dus kunnen aantonen dat er voldoende redenen voor u zijn om weer tijdig terug te keren naar uw land van herkomst.

Daarnaast moet u aantonen dat u praktische zaken hebt geregeld, zoals voldoende financiële middelen om uw verblijf te bekostigen en het hebben van een toereikende medische reisverzekering. Koevoets Advocaten kan samen met u een aanvraag opstellen, die u vervolgens zelf in persoon indient bij de ambassade. Mocht de aanvraag onverhoopt worden afgewezen, dan kunnen we u adviseren wat uw kansen zijn in een bezwaarprocedure.