NL | EN | 中文

Koevoets Advocaten

Verblijfsvergunning ingetrokken

> > > Verblijfsvergunning ingetrokken?

Verblijfsvergunning ingetrokken – En nu?

Verblijfsvergunning ingetrokken door IND, wat nu?

De IND is belast met het toezicht op de regelgeving met betrekking tot verblijfsvergunningen. Dit betekent dat ook nadat de verblijfsvergunning is verstrekt, gecontroleerd wordt of nog steeds wordt voldaan aan alle eisen.

Controle door de IND kan er toe leiden dat een verblijfsvergunning wordt ingetrokken. De IND kan een verblijfsvergunning zelfs met terugwerkende kracht intrekken!

Terugkeerbesluit als gevolg van intrekking verblijfsvergunning

Het gevolg van intrekking van een verblijfsvergunning is dat het verblijfsrecht komt te vervallen en u Nederland dient te verlaten. Formeel zal de intrekking van een verblijfsvergunning ook een Terugkeerbesluit inhouden.

Verblijfsvergunning ingetrokken. Wat kan ik doen?

Bezwaarschrift indienen binnen 28 dagen

In het geval een verblijfsvergunning is ingetrokken dan wordt u meestal een termijn gegund van 28 dagen om Nederland te verlaten. Indien u het niet eens bent met de intrekking van de verblijfsvergunning, dan kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen.

Verblijf in Nederland in afwachting besluit bezwaarschrift

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, dan mag u in Nederland blijven totdat op het bezwaarschrift is beslist. Onze deskundige advocaten en juristen helpen u graag bij het opstellen en indienen van uw bezwaarschrift.


Neem contact op


Of bel ons via: 010 425 7800

/upload/images/roodstoplicht.jpg

Ik heb een probleem met de IND: verblijfsvergunning aanvraag afgewezen!

Lees meer

/upload/images/vliegtuig.jpg

Ik heb een probleem met de IND: verblijfsvergunning ingetrokken!

Lees meer

/upload/images/douane.jpg

Ik heb een probleem met de IND: inreisverbod of ongewenstverklaring!

Lees meer

/upload/images/ketting.jpg

Vreemdelingenbewaring

Lees meer

/upload/images/geld.jpg

Ik heb een WAV-boete gekregen (Wet Arbeid Vreemdelingen)

Lees meer

/upload/images/telefoon.jpg

Telefonisch advies

Lees meer